Worx Landroid – hvis det ikke lige spiller max ;)

Ting du gerne vil tjekke igennem før du prøver support ved Worx Landroid

Der er mange små detaljer som kan give sære fejl, og hvor din Laidroid stopper med at virke efter kortere eller længere tid.

Min Landroid virker ikke / Wire missing, Landroid outside wire:

Der kan være flere ting galt, det som altid er interessant er:

Din base station

Dine samlinger

Dit kantkabels placering

Lad os tage dem i lidt efter lidt.

Samlinger

Du har fået nogle 3m samlinger med, de fungere fint, men skal være samlet korrekt for at virke fint.

Den korrekte måde er:

at indsætte de to kabler i yderpositionerne.

at kablerne er helt i bund, og ikke kun halvt i.

at de ikke “krydser” hinanden når de er lagt ned/begravet.

at de er klemt ordentligt sammen med feks en papagøjetang (du kan ikke klemme dem ordentligt sammen med fingrene… kun få mennesker kan det ;) )

Du kan også samle kabler med krympeflex og elektrikker tape, og endda lode dem sammen før du krymper.

Pointen er at det skal være vandtæt, så når vejret nu er vådt, så ender du ikke med “wire missing”

Test af boundry wire:

Hvis du har et multimeter (evt overvej at køb et for ca 100,- i bauhaus eller biltema) så kan du måle dig frem til om der er problemer med dine samlinger eller dit kant kabel.

Stil multimeteret på ohm (Omega symbolet), og sæt en “pind” på hver ende af det AFMONTERET kabel fra basestation.

Har du 100 meter kantkabel lagt ud, så skal multimeteret gerne vise 2,1 ohm, har du lagt 300 meter ud, så er vi på 6,3 ohm. Alt andet = fejl i samlinger, eller kabel.

Har du mistanke til samlinger, så skift dem, ellers må du gå kablet igennem og se om du kan finde brud eller overklipninger.

Der er INGEN grund til at gå videre før at multimeteret viser et korrekt udslag i ohm.

Uden multimeter:

Du kan også lave en simpel test uden multimeter. Testen kan dog også vise en fejl på selve maskinen, så den er ikke entydig.

Jeg tager udgangspunkt i L2000 (nok også L1000, L1500 mm). Visse andre maskiner kan have andre menuer og display af info..

Placer maskinen ca 1 meter fra kanttråden, vær sikker på at basestationen lyser konstant grønt. Tænd maskinen og gå til settings (tandhjul), scroll ned i bunden til “Diagnostics”, gå ind i den menu, gå til “side 7” i diagnostics, det er her du kan se to frontsensors status.

Ser status sådan her ud:

Billed fra Per Eckhardt

Så er der formentligt et brud eller en fejl på dit kant kabel. (eller begge sensors virker ikke, pga brud på kabel fra print til sensor.

Du burde have et signal på over 20000 (positivt tal) på begge sensor, de to runde markeringer burde være “fyldt”.

Holder din maskine på kantkablet og du er på diagnostics siden, så vil den vise venstre side “fyldt” og positivt tal over 20000, og højre side “hult” og et 20000+ negativt tal. En af dem kan også være 0, så er det fordi sensor er lige over kablet. Der bør aldrig være kryds i dem.

Basestationen og kantkablet

Nu når du har kantkablet af, så lagde du måske mærke til om du havde været lidt “venlig” og der var lidt rigeligt kabel under låget.

Hvis der var det, så kan det også give random fejl, som kan virke mystiske.

Kablet fra højre og venstre side skal passe ned til MILLIMETEREN til tilslutningen til basen og ligge helt stramt op som dette:

Billed fra Per Eckhardt

Gør det ikke det, så må du tage lidt af og repositionere det. Bemærk at lampe lyser konstant grøn!

File not found / Firmware fejl:

Du kan opleve at se “Digital Fence Error! Updating can module! File not found” eller “4G module Error! Updating can module! File not found”, og sikkert en ligende fejl i forbindelse med voice module (jeg har det ikke).

Fejlen opstod ved mig, ved at en firmware update gik galt, jeg ved ikke om det var den automatiske, eller det var fordi jeg trykke update i app’en, men ved næste reboot kom disse faretruende beskeder, og maskinen nægtede at indlæse nye firmwares.

Du skal for at fixe dette, logge ind på worx landroid siden med garanti for din maskine, der er et link til download af den nye firmware.

hent filen, den hedder feks “RML-v2.81.pck”. Er filen zippet (feks “RML-v2.81.zip”, så skal du unzippe den, de fleste computere gør dette automatisk og transparent.

Filen skal placeres på en USB stick formateret med FAT32 (IKKE vFAT!!!)

Maskinen slukkes, usb sættes i, og maskinen tændes, følg instruks på skærmen.

Din maskine er nu okey igen ;)

1 Comment

  1. Michael Willumsen

    May 19, 2020 at 9:34 am

    TAK!!! det var bedre hjælp end worx kunne give mig :) havde en dårlig, ikke vandtæt samling, som gav power nok til grønt lys på ladestation, men ikke nok signal til andet end fejl E1 midt på plænen!!

Leave a Reply