Den manglende tillid

Gang på gang falder man bare over difo/dk-hostmaster’s tekster, som i virkeligheden viser hvor anstrengt SAMarbejdet er mellem dem og deres forhandlerled:

 

http://www.difo.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Resume_-_bestyrelsesmoede_DIFO_24-11-2014.pdf

 

citat:

Det foreslåede set-up betyder, at registratorerne ikke i deres eget flow kan oversende besked om, at en registrant vil have en registrator som fuldmægtig. Dette vil være en skærpelse i forhold til i dag, hvor de kan tilmelde sig som fuldmægtig i det eksisterende flow i forbindelse med registre- ringen af et domænenavn. Registratorernes tilbagemeldinger har hele tiden været, at de ønsker, at de i deres egne flow kan få registrantens tilladelse til at være fuldmægtig, og registranten godkender i et efterfølgende flow hos DK Hostmaster.

 

Direktionen foreslår, at man åbner op for at registratorerne indhenter accept fra registranten ved- rørende varetagelse af fuldmægtigrollen i deres flow, og sender dette til DK Hostmaster. I DK Hostmasters flow skal registranten endnu en gang acceptere, at registratoren er fuldmægtig, og ved manglende accept bliver de selv pr. default fuldmægtig. DK Hostmaster vil udarbejde en proces, hvori der indgår den tekst som registratorerne skal sikre, at registranterne får. Desuden bør det meddeles, at denne proces indføres på forsøgsbasis og evalueres efter 1 år. Såfremt der er for mange klager over registratorer, der sætter sig selv på som fuldmægtig, uden at registranten ønsker det, vil ordningen blive ændret.