to bale or not to bale (.dk)

jeg har fulgt bale.dk sagen igennem længere tid, og kan slet ikke lade være med at tænke på hvor latterlig denne sag er:

 

Du kan følge bale.dk på http://bale.dk/retssag/blog men jeg vil lige svare på den kære modparts stævning punkt for punkt.

 

Du finder stævningen her: http://bale.dk/retssag/dl/st-baledk.pdf

Jeg besvare på de nævnte punkter på side 7, punkt 3.1 (afskrift, fejl kan forekomme):

* at sagsøgte ejer bærer efternavnet Bale, og dermed har en væsentlig og legitim interesse i at kunne anvende domænenavnet “bale.dk”.

… den lader vi lige stå, bemærk venligst at det er MODPARTEN som siger SAGSØGTE har en væsentlig og legitim interesse. :)

* at sagsøger benytter navnet “advokatfirmaet bale” som selskabsnavn og varenærke og dermed har en væsentlig og legitim interesse i at kunne anvende domænenavnet “bale.dk”.

Nej, de har en væsentlig og legitim interesse i “advokatfirmaet-bale.dk”, “advokat-bale.dk” eller lign. Det bemærkes i øvrigt at der IKKE er et varemærke på Bale, allerhøjst kan vi diskutere om der er et indarbejdet uregistreret varemærke, et sådan skal understøttes af folk ved hvad “Bale” er, og mit gæt er at det er der ingen der ved. Påstanden ovenfor kan derfor let omtales som tvivlsom, eller misledende.

* at sagsøger i Danmark er kendt under navnet Bale

… Det er sagsøgte også, jeg har dyb medfølelse med manden der er i familie med folk med så ringe moral.

* at sagsøger har opnået kendetegnsret til navnet Bale i Danmark indenfor advokatvirksomhed

… Jow, vi har før etableret at kendetegnsretten/varemærket er tvivlsomt. Vi kan også fastslå at advokat Bale sagsøger egne familiemedlemmer, og dermed trist form for moral. Jeg ville nok ikke vælge en advokat med så ringe moral og socialle evner endsige opførelse.

* at det er til stor gene for sagsøger ikke at kunne benytte domænenavnet “bale.dk” i forbindelse med sin virksomhed.

… nej, det er ikke en stor gene, en stor gene vil være man blev kendt som en advokat med dårlig moral, dårlig opførelse, eller hvis ens kontor lå under vand. At bruge advokat-bale.dk vil være smart og pænt, sigende for ens forretning og representativt.

* at sagsøger vil opnå en stor forretningsmæssig fordel i at kunne anvende domænenavnet “bale.dk” i forbindelse med sin virksomhed.

Tvivlsomt, min forståelse for advokatvirksomhed er at jo bedre man er til at levere sin vare og sin evne for sine kunder i situationer som kunden husker, feks skabe det forlig, elelr aftale eller deslige, er en forretningsmæssig fordel. En given advokat vil nok have en større forretningsmæssig fordel i at have advokat.dk end <efternavn>.dk.. Børnehavneargumenter, men et fint eksempel på misbrug af §12 i domæneloven.

* at sagsøgte ikke benytter domænenavnet “bale.dk” aktivt i væsentlig grad og ikke har gjort det siden 2005

… på side 6 i samme dokument skriver sagsøger at minimum 3 bruger dette domæne som email kontakt. email er også accepteret nu af domæneklagenævnet som “væsentlig grad”.

* at der kan lægges til grund at der ikke har været placeret en aktiv hjemmeise på domænet “bale.dk” i mindst de seneste 5 år

Ikke relevant, ligenu er der feks en fin side om manglende moral hos et advokatfirma. Domæner kan også bruges til andet end web, også et faktum der er globalt accepteret.

* at sagsøgte ikke har nogen væsentlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet “bale.dk”..

hov? Skal vi lige se på første punkt igen? “* at sagsøgte ejer bærer efternavnet Bale, og dermed har en væsentlig og legitim interesse i at kunne anvende domænenavnet “bale.dk”.” .. Av! Godt man ikke er advokat i dahl advokataktieselskab når man på den måde fjerne fødderne under en selv i en stævning!

* at sagsøgtes opretholdelse af domænenavnet “bale.dk” ikke er nødvendig for gennemførelse af sagsøgtes skolemæssige projektopgaver.

Dette er givetvist sandt, men det er så heller ikke nødvendigt for advokat-bale.dk at have bale.dk for at have et domænenavn til brug for sin virksomhed.

* at sagsøgtes påståede brug af domænenavnet “bale.dk” ikke reflekterer domænenavnets reelle værdi.

Per definition har domænenavne ingen værdi, da warehousing ikke er tilladt i .dk regi. Argumentet er derfor uden værdi (get it?).

* at sagsøgtes påståede brug af domænenavnet “bale.dk” lige så vel kan ske fra et andet domænenavn.

… såvel som advokat bale har domænenavnet advokat-bale.dk, som er sigende og ganske brugbart, og tilsyneladende ikke har været til gene for advokaten. (eller andre)

* at sagsøgers interesse i domænenavnet “bale.dk” langt overstiger sagsøgtes interesser i domænenavnet.

Nej, men man søger hjemmel her i §12 i domæneloven’s bemærkninger.

* at sagsøger i langt højere grad kan udnytte den reelle værdi af domænenavnet “bale.dk”

Præcis her hvor jeg efterlyser forbruger organisationerne til beskyttelse af induviduelle domæneejeres rettigheder.

* at at en sådan brug af domænenavnet “bale.dk” må antages også at ville reflektere domænenavnets reelle værdi.

igen, ren kassetænkning, socialle og immaterielle værdier kan også have samfunds og induviduel værdi, domæner skal ikke opgøres i hvem kan tjene flest penge på at eje et domæne.

* at domæneanvet “bale.dk” ikke kan benyttes af sagsøgte til mere end 3 eksterne e-mail adresser med endelsen “@bale.dk” for medlemmerne af slægten bale.dk

… ork jo, det kan i slet ikke se udefra, det kan bruges af millioner af email adresser. Det kan i slet ikke tage forbehold for. det vil jeg personligt gerne fremskaffe 100 teknisk kyndige vidner som kan fortælle en del mere om dette spæende emne :)

* at sagsøgtes opretholdelse af registreringen af domænenavnet “bale.dk” er i strid med god domænenavnsskik jg. internetdomænelovens §12 stk 1.

.. lad mig slå det fast: Nej

 

sagsøgte har ret til at bruge domænenavnet, da hans eget efternavn er bale.dk, det er oven i købet beskytttet igennem navneloven, han har ret til at bruge det, da der ikke er et varemærke, og han er ikke utro mod noget varemærke da det ikke findes. At et givet varemærke findes uregistreret er et forhold som retten kun kan afgøre, og jeg tvivler stærkt på at vi alle ville vide hvad bale var hvis vi ikke vidste noget om denne sag.

… en advokat med skidt moral overfor sin egen familie, er måske ikke måden at blive kendt på i offentligheden på.

.. Vi har brug for nogen gør noget ved §12 i domæneloven, du skal henvende dig til din forbruger organisation nu, ellers misser i toget, og i taber jeres domæner, alternativt kommer i til at bruge en frygtelig masse penge på at beholde jeres domæner.

 

Og ikke skal ikke regne med DIFO taler jeres sag, det er der INGEN chance for, så meget for at de repræsentere internetsamfundet. Read my lips, internetsamfundet er dødt når det kommer til DIFO’s engagement omkring domæneloven, det er ren kassetænkning og ingen interesse i at beskytte forbrugerne.

Og det kommer til at gå ud over dig.

 1. Uwe Jacobsen

  November 19, 2012 at 6:43 pm

  Puh! Fy og føj!!

  Denne sag er (som en blandt nu alt for mange) endnu et udtryk for den imbecile magt-arrogance visse individer og entiteter uden blusel tillader sig at udøve.

  Det er beskæmmende og sørgeligt, at det ingen ende vil tage. Men det er endnu mere beskæmmende, at de aktører, som burde have noget politisk pondus, er nogle vatnisser og slapsvanse ved ikke at gøre noget aktivt for at afhjælpe dette voksende problem. Så længe der ikke findes klare retningslinier, og så længe lovteksten (tilsyneladende) er for vagt beskrevet, vil dette uhyrlige menageri finde sted.

  Hvem er det, der tillader sig at sidde på hænderne?! Hva’ fanden er meningen!? Ka’ I komme af banen!! – Og lade evt. sådan en som Peter komme til, som tilsyneladende er én af de eneste, der tør stå offentligt frem med en holdning til problemet.

  Frem med guillotinen! Nu må der rulle hoveder!!
  – God dag… :)

 2. Peter Horsager

  June 11, 2013 at 11:15 am

  Det er nok den mærkeligste form for reklame man kan opnå som advokatfirma ??

  Ulrich Bale har ejet familie domænet i ni (9) år, altså længe før sagsøger overhovedet starter advokatfirma.

  Jeg bor i Herning hvor sagsøger driver forretning og efter at have læst forskelligt om sagen vil jeg da gøre mit til at venner og kollegaer IKKE benytter denne advokat.

  God sommer til alle.

Comments are closed.