Tænk på dit .dk domæne…

First they came for the Communists,
 and I didn’t speak up,
  because I wasn’t a Communist.
Then they came for the Jews,
 and I didn’t speak up,
  because I wasn’t a Jew.
Then they came for the Catholics,
 and I didn’t speak up,
  because I was a Protestant.
Then they came for me,
 and by that time there was no one
  left to speak up for me.

Martin Niemöller (1892-1984)

(og ja, repost, desværre...)
 1. E.S

  December 12, 2009 at 1:42 pm

  Hvordan kommer vi af med tribunalets medlemmer?. Folketingsmedlemmerne havde ikke tænkt sig at erhvervsdrivende skulle have eneret til brugsretten af domæner. Der er noget, der kaldes sund fornuft. Det er ikke noget man med garanti besidder grundet på en højere uddannelse og efterfølgende opnåelse af professortitler
  og højesteretsdommer titel. Beklageligvis findes ingen test metoder til
  udvælgelse af rette personer til besættelse
  af vigtige poster i samfundet. Medlemmerne
  i tribunalet er et lyslevende eksempel på dette. Medlemmerne i folketinget havde vel tænkt sig, da de stemte for domæneloven, at i tilfælde, hvor alt andet var lige, så kunne man lade spørgsmålet om domænets brugsværdi for parterne i sagen indgå i overvejelsen til dommens udfald. Medlemmerne i tribunalet har fuldstændig overdimentioneret denne betydning. Menneskerettigheder skal vel ikke opgøres på grundlag af at erhvervslivet har størst betydning for samfundet. Internettet er til brug for enhver mand. Og det er nødvendigt i tiden, vi lever i. Ja, selv samfundets myndigheder forlanger på det nærmeste i dagens Danmark, at enhver mand er på nettet.
  Thænk hvis vi havde et gammeldags telefonpoliti til at fratage os private mennesker vores telefonnummer, under telefon-politiets påberåbelse af, at vi som private mennesker ikke har så meget brug for telefonnummeret som virksomheder.
  Og at man derfor på grund af belastning på telefonnettet fratog os vores telefonnummer.
  Om føje år vil tribunalets tre personer;
  Lene Pagter Kristensen, Knud Walberg og Jens Schovsbo være historisk kendt som idioter – dog meget værre end det, tror jeg nok. Kendt som forbrydere formedentlig. Jeg opfatter ihertfald disse personer som værende sådan. Jeg forstår kun folketingets tøven med at gøre op med dette tribunal, som et udslag af, at der er rigtig mange skolebørn i folketinget. Det så man ikke i folketinget for et par menneske-aldre siden. Jeg læste Lene Pagter Kristensens artikel i PC-world.:
  Tænkt at en højesteretsdommer forsøger at bilde os ind, at de mange udeblevne retssager fra indklagede, som hun og de andre sadister har frataget domæner og offentlig udråbt som chikanøse og illoyale
  efter hendes mening skyltes, at indklagede
  inderst inde godt ved med sig selv, at han burde frivilligt at have afleveret sit domæne til Klageren.
  En højesteretsdommer sagde dette. Det var i hvertfald det hun mente.
  Jeg tror ikke, der er ret mange af os, de af os, der har fået frataget vores domæner – af disse røvere, der har råd til at gå videre til domstolene med sagen!.

  Jeg er sateme vred!.

  E.S

 2. E.S

  January 11, 2010 at 9:55 am

  Jeg mener ikke et møde med ledelsen i Klagenævnet for Domænenavne er en løsning. Personerne har udvist så megen mangel på sund fornuft og dømmekraft at et møde med dem ikke er berettiget.
  Jeg mener underskrift indsamling og fremsendelse til Videnskabsministeriet er
  mere relevant. Og få sagen mere udbredt til offentligheden. Med den rette TV-vært
  kunne blive lavet en interessant tv-udsendelse. Det ville være interessant at
  have disse tribunal-medlemmer medvirkende i en tv-udsendelse til at besvare relevante stillede spørgsmål. Jeg har ikke selv TV. Så jeg ved ikke hvem en egnet vært ville være i disse dage. Men flere år tilbage husker jeg Olaf Jersing som en kompetent vært til den slags sager. Oprettelse af en midlertidig organisation, med os som medlemmer, indtil ny akseptabel domænelov bliver funderet, og forretningsgangen i klagenævnet bliver udført i overenstemmelse med lov, er ønskelig. En penge-indsamling via organisationen ville være ønskelig til sagsføring mod disse “uhyre af mennesker”, som dette Klagenævn for Domænenavne består af.

  Det er iøvrigt rigtig mange penge samfundet spenderer på disse tribunal-medlemmer og tilknyttede. Efter medlemmernes egne udsagn er det tusindvis
  af domæne sager, der årligt føres. Det må jo være heltidsstillinger for nogle af dem. Disse mennesker er simpelthen ikke en
  potte pis værd at spendere på.

  Jeg vil – som en anden tilrådte – tilråde brug af udenlandske topdomæner. Og jeg er selv gået igang med forbereddelse til ændring af min hjemmeside til brug for et andet end .dk topdomæne. Jeg er nemlig bange for også at miste mit nuværende.

  /E.S

 3. E.S

  March 24, 2010 at 4:51 pm

  Vedr. Martin Niemöllers repost øverst på siden;
  “First they came for the Communists”

  Nu lang tid efter anden verdenskrig passer reposten bedst, syntes jeg, hvis den modifiseres lidt. Jeg mener, at det ren ud sagt er jews, der kommer efter os. Venligst, bemærk navne-slægtsskaberne, du ofte ser i bestemte sammenhænge. Abugrae – Romsfeldt og meget mere. Det gælder også herhjemme. Det gælder overalt i den vestlige verden. For ikke mere end cirka 2 måneder siden blev det i radioavisen sagt: Nu er det endelig fastslået, at det isralske militær skød ind i kvinder og børn. Og så bliver det ved det. De får lov. Men de andre fra serbien bliver dømt ved europa-domstolen. Hillarys sidste nye proklamering forleden var. Vi slår fast “Israel er vores venner”. Men henved halvdelen af medlemmerne i kongressen – eller mere – er vel også
  henhørende i kategorien. FBI, der fløj rundt i europa og arresterede uskyldige europæere. Èn slap fri. Hvor mange har de slået ihjel?. Klagenævnet har tilsvinet adskillige domæne-registranter på internettet med både navne og adresser. Også her finder du ofte omtalte navne sammenhæng.

  Alt i alt opbygges langsomt et indædt had, der en skønne dag slår ud i en tredie verdenskrig. Det ville ikke undre mig, hvis us angriber europa engang i dette århundrede. Men starten bliver nok i det mellemste østen igen.
  /ES

 4. E.S

  March 25, 2010 at 9:30 pm

  Rettelse til sidste post:
  CIA må det vel ha været
  – disse Kidnappers.
  /E.S

Comments are closed.