Danske TLD domæner er ikke længre sikre for privatpersoner.. Go EURid!

Nu er det beviseligt.

OG det er uomtvisteligt at eof.dk sagen nu har åbnet for en helt ny praksis omkring ejerskabet af domænenavne og domæneklagenævnet.

En praksis som kun kan give en kuldegysninger.

Men læs selv her: http://www.domæneklager.dk/uploads/2009-0099orango.dk
(ja, det er en pdf, selv det kan domæneklagenævnet ikke gøre korrekt)

argumenterne bare for kort gengivelse (ed: er kommentarer fra min side af, bold er fremhævelse af vigtige elementer):

Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens register konstateret, at begge varemærker er registreret i 2009 for en række varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35 og 42, jf. VR 2009 01288 og VR 2009 01289.
Som bilag 5 er fremlagt en udskrift af hjemmesiden www.albertslundoptik.dk, som bl.a. indeholder teksten ”Hjemmeside af ORANGO”. Som bilag 6 er fremlagt en kopi af den første og sidste side af en ”Samarbejdsaftale – Navne & Numre® Erhverv” mellem klageren og ”NN Markedsdata A/S”, der er underskrevet af parterne ultimo april 2009.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,

• at klageren benytter betegnelsen ”Orango” som selskabsnavn og varemærke, (ed: som er registreret i 2009?? Hvordan kan dkpto godkende et varemærke som findes som domænenavn??)

• at klageren alene henvender sig til kunder på det danske marked,

• at klageren derfor har en væsentlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet
”orango.dk”,

• at der ikke tidligere var nogen hjemmeside på domænenavnet ”orango.dk”,

at den hjemmeside, som indklagede efter klagerens henvendelse har etableret under
domænenavnet ”orango.dk”, ikke har nogen særlig tilknytning hertil, og derfor kan flyttes til et
hvilket som helst andet domænenavn
,

• at indklagede har tilkendegivet at ville sælge domænenavnet ”orango.dk” til klageren, hvis
prisen var tilstrækkelig høj,

• at indklagede selv har erkendt dette i sit svarskrift, hvor han skriver: ”jeg svarede at så måtte de
komme med et rigtigt godt tilbud”, og

• at domænenavnet ”orango.dk” derfor bør overføres til klageren.
Indklagede har gjort gældende,

• at betegnelsen ”Orango” har været indklagedes synonym på internettet i spil, chat m.v., hvilket
er baggrunden for indklagedes registrering heraf i 1999,

• at indklagede siden 2000 har benyttet domænenavnet til e-mail og siden 2002 til en hjemmeside,

at hjemmesiden alene benyttes til privat brug,

• at indklagede ikke har noget ønske om at tjene penge på domænenavnet og ikke vil sælge det til
hverken klageren eller andre,

• at indklagede på intet tidspunkt har haft til hensigt at genere hverken firmaer eller
enkeltpersoner
, og

• at det ikke er rimeligt, hvis indklagede skal afgive et domænenavn, som indklagede har haft
registreret i over 9 år
.

Nævnets bemærkninger:

….

Den hjemmeside, der i dag findes ved opslag på domænenavnet ”orango.dk”, har ingen naturlig tilknytning til domænenavnet ”orango.dk”. Indklagede findes ikke herudover at have godtgjort nogen væsentlig interesse i at kunne råde over netop domænenavnet ”orango.dk”. Klagenævnet lægger således bevismæssigt til grund, at indklagedes interesser i det omtvistede domænenavn kan varetages mindst lige så godt gennem registrering og brug af et andet domænenavn. (ed: ja, og en nystartet virskomhed kan vel bare finde på et navn som ikke eksistere i forvejen..???)

….

… ja, jeg vil så forslå folk køber et .eu domæne, og ikke et .dk domæne, da du som privatperson IKKE er beskyttet som ejer af et .dk domæne.

Vi har brug for nogle retssager for at få stoppet det her uhyrlighed, nu! Vi kan starte med et par §20 spørgsmål, og evt en fogedretsdom imod domæneklagenavnet til at agere på vegne af dansk internetskik, da jeg tvivler på de er i overensstemmelse med det.

 1. Klaus Elmquist Nielsen

  November 18, 2009 at 10:41 pm

  Tak fordi du tager disse sager op. Man må håbe at der snart sættes en stopper for disse domænetyverier som tilsyneladende foregår med loven i hånden. Eller ihvertfald med domæneklagenævnets fortolkning af loven i hånden.

 2. UWEMANN

  November 19, 2009 at 12:04 am

  Har de fuldstændig tabt knapperne i det klagenævn?!!! Det er jo grotesk… Nu har man som privatperson i udgangspunktet ingen retssikkerhed for om man kan beholde et .dk-domænenavn efter man har erhvervet det.

  Som vi frygtede har eof.dk-sagen, med denne sag, skabt præcedens for, at hvemsomhelst med stærkere talegaver (læs: dyrere advokater) og stærkere magtmidler (læs: større indflydelse) kan tryne hvem det skal være for egen vindings skyld, og klagenævnet har tabt al hæder ved at agere som tåbelige imbecile i kommercialismens hellige navn. Det er beskæmmende!

  Nå, men som Peter skriver i overskriften er vi heldigvis, på dette punkt, sikret bedre i udlandet end i vores egen lille andedam. Gad vide hvornår vi kommer til at opleve noget kompetence og ekspertise omkring beslutningstagerne for det danske domænenavnerum…?

 3. Peter Veileborg

  November 19, 2009 at 9:39 pm

  Her er hvad jeg har svaret på comon.dk Jeg har lagt en henvisning på orango.dk til denne blog m.m.

  Tak for opbakningen i denne sag. Jeg forstår stadig ikke hvad jeg har gjort galt i denne sag. Jeg var helt sikker på at jeg kunne beholde domainet så jeg gjorde ikke så meget ud at svare på klagen. Jeg tænke at jeg har haft det i over 9 år så kan de da ikke bare komme og snuppe det fra mig…..
  Med til historien hører at de herre der ejer orango og jeg har fælles bekendte og den første kontakt med dem var via telefon og allerde der gjorde jeg det klart at jeg ikke ville sælge at jeg svarede at de skulle komme med et godt tilbud var bare for at drille. Det er som jeg jar aldrig haft til hensigt at skade andre firmaer eller privatpersoner og domainer er ikke købt med salg for øje, for eller havde jeg nok solgt der for længe siden.
  Her er noget af mit svar på klagen:
  Jeg har brugt domainet til mail siden 2000 (orango@orango.dk), der har været hjemmeside siden 2002. Jeg har statistik data siden (21 marts 2003). Hjemmesiden drives non profit og bruges kun af mine venner og bekendte og deres bekendte.
  Jeg kan stadig ikke forstå hvorfor jeg skal afgive dette domaine ???????

 4. Henrik

  November 19, 2009 at 9:58 pm

  Kunne det ikke være en ide at samle midler sammen til at køre en principiel sag mod , næste gang private domæneejeres rettigheder bliver krænket.

 5. Kenneth Pedersen

  November 20, 2009 at 8:25 am

  Føj for satan!!

  Godt råd, boykot Orango, og hvis man arbejder i et firma der overvejer at benytte Orango, så fraråd dem det.

 6. Leo Bak-Kristensen

  November 20, 2009 at 8:29 am

  De har da vidst tabt sutten ved det klagenævn.

  Måske man skulle til at tage patent på sine fremtidige .dk domænenavne, for at undgå tyveri? Det kan da virkelig ikke passe at man skal gå igennem så meget, for at beholde et domænenavn, fordi andre mener at man ikke bruger det til “nok”.

 7. Kasper smith

  November 20, 2009 at 9:55 am

  Hvad fanden i helvede har de gang i ? Den sag må da kunne ankes!

  Jeg vill satme blive sur hvis nogen klagegede på mit personlige domæne, så man skulle skifte emailadresse.

  Hvordan kan vi hjælpe Peter med at klage over afgørelsen?

 8. Klaus Elmquist Nielsen

  November 20, 2009 at 10:45 am

  Nogen der har en ide om hvad sådan en retssag vil koste for den private domæneindehaver? Kunne det tænkes at domæneindehaveren kunne få fri process pga den principielle problemstilling?

  Jeg kan i øvrigt også godt tilmelde mig den skare der er mindre imponeret af domæneklagenævnet. Hvad der foregår er en grov krænkelse af privatpersoners rettigheder. Jeg vil klart opfordre til en undersøgelse af troværdigheden og de egenlige bevæggrunde i domæneklagenævnet, også selv om domæneklagenævnet indeholder højt placerede folk fra retssystemet.

 9. Jakob Olsen

  November 20, 2009 at 11:53 am

  Det mest irriterende ved den gældende praksis er, at det fuldstændig kortslutter enhver form for naturlig overdragelse af domæner.

  Jeg må som privatperson ikke antyde at jeg er villig til at sælge, hvis prisen er rigtig – for det kan firmaet bruge til at fratage mig domænet hos domæneklagenævnet.

  Det betyder i virkeligheden at sager om domæneoverdragelser i fremtiden kun kan foregå på en af to måder:
  1. Ejer nægter hårdnakket at sælge, hvorved domænet ikke skifter hænder.
  2. Ejer ønsker at indgå forhandlinger om salg, hvorved domæneklagenævnet fratager ham retten til domænet.

  Den naturlige måde, hvor de 2 parter finder ud af hvilken værdi domænenavnet har for dem, og måske enes om en pris, kan altså ikke finde sted. Det er ærgerligt – for begget parter.

 10. Orango “kapre” domæne fra privat dansker! | klintoe.org - Home of Niels Klintø

  November 20, 2009 at 2:05 pm

  […] Jeg kan kun opfordre til at støtte Peter Veileborg i kampen for at få domænet orango.dk tilbage!!! Støtter kører også ovre på Peter “GratisDNS” Larsens blog – Czar […]

 11. Brian Christensen

  November 20, 2009 at 2:58 pm

  Jeg bruger mit domæne til ca det samme. – samme baggrund og ca samme alder.
  Det kan være man skal til at lave registeret varemærke eller oprette et firma(fotograf i mit tilfælde) med url’en.

 12. Shamran

  November 20, 2009 at 6:54 pm

  Hvor støtter man økonomisk? Dette er noget svineri og skal stoppes. Jeg giver gerne et bidrag

 13. czar

  November 20, 2009 at 7:42 pm

  du skriver til orango@orango.dk

  (står også i sidste comon.dk artikel)

 14. Jens

  November 20, 2009 at 9:47 pm

  Det kan da ikke gå hurtigt nok med at få stablet en side på benene hvor man kan indbetale en donation så vi kan få en principel retsag om dette … jeg sidder ihvertfald klar med kreditkort …

  /jens

 15. Jens

  November 20, 2009 at 9:58 pm

  .. og nu har jeg skrevet til Bender Von Haller og Dragsted og opfordret dem til at gå ind i sagen …

  /jens

 16. czar

  November 20, 2009 at 10:31 pm

  @jens

  Dem har jeg skam snakket med det meste af dagen :)

 17. Lars

  November 21, 2009 at 12:18 am

  Simpelthen en værre gang svineri, man bliver rasende og harm når man læser denne beretning.
  Jeg så også gerne at kampen blev taget op mod disse svindlere og jeg er sikker på at mange gerne ville støtte med et par kroner…Mange bække små.

 18. Orango “stjæler” privat domænenavn | Jonas Juhler Hansen (beta)

  November 21, 2009 at 1:47 am

  […] (Læs også disse indlæg, som kommenterer på Orangogate) […]

 19. Felix E. Drud

  November 21, 2009 at 1:52 am

  Jeg mener det er forkert, at lægge op til boykotte Orango. De har gjort hvad de skulle ift. loven og procedurerne for sådan noget. Jeg mener derimod blikket, skal rettes mod Domæne Klagenævnet.

 20. czar

  November 21, 2009 at 4:50 am

  @felix

  jeg fortæller skam hverken eller om kan skal synes om orango det ene eller det andet.

  jeg forholder mig blot til fakta, og fakta er at afgørelsen strider imod alle etiske regler, politisk fornuft, og uskrevne regler der findes i min krop.

  Jeg er fuldt ud bekendt med de rigtig mange kommentare der har været de sidste 24+ timer omkring sagen, og de mange initiativer omring det, og jeg finder det kun godt at folk er begyndt at debatere det, og det er på tide.

  Firma’et Orango ApS rager mig en høstak, og reelt set gør selve domænenavnet orango.dk også. Det er ikke sagen, men princippet.

  Det som interessere mig er det etiske aspekt, og afgørelse fra klagenævnet (for den vil utvivlsomt blive fulgt af flere), og det politiske grundlag for den.

  .. og det politiske grundlag skal ændres, for det er i virkeligheden en rigtig tåbelig og uduelig løsning der er lavet.

  … om det er forkert at boykotte orango? Hvis jeg nu finder det moralsk forkasteligt, så træffer jeg vel en beslutning ud fra den betragtning, og så er min beslutning vel lige så valid som alle andres. Jeg finder det interessant at have set “værdien” af social media’s biteing your ass effekten.

  Folk (især indenfor pr) burde tage det til efterretning.

 21. Peter Binderup

  November 21, 2009 at 1:20 pm

  Jeg syntes virkelig dette er en yderst uheldig sag, som jeg håber ender med at blive til Peters fordel.

  Et er at der måske ikke har været så meget på hjemmesiden, men noget andet er at domænet er blevet brugt til private mails gennem snart 9 år. Så det er ikke “kun” domænet der overdrages – det er hele den identitet der er opbygget gennem 9 år der skal overdrages til en virksomhed, som burde have valgt et andet navn da det grundlagde sig selv tidligere i år (eller bare have accepteret at man måtte nøjes med et .nu domæne).

  Jeg vil klart anbefale at I ser nærmere på mulighederne i at inddrage sikring af persondata i denne sag – det vil ikke kunne undgåes at der i fremtiden vil blive sendt mails til domænet hvor afsenderen må have den formodning at det er Peter man skriver til og ikke Orango.nu – jeg gad vide hvordan Datatilsynet stiller sig over for dette nu hvor det er et privat forhold der overdrages til en virksomhed der potentielt kan “overtage” Peters identitet på de sites hvor han lige glemmer at opdatere sin mail adresse.

  Det er i hvert fald værd at undersøge om der kan nedlægges en form for fogedforbud mod overdragelsen indtil sikring af personfølsomme data er blevet undersøgt.

 22. .dk-domæner kan tages fra dig! « myplace.dk

  November 21, 2009 at 9:32 pm

  […] Blogindlæg: Danske TLD domæner er ikke længre sikre for privatpersoner.. Go EURid! […]

 23. Sebastian

  November 23, 2009 at 11:21 am

  Nu *må* dette emne tages op i en retssag.

  Mht. eof.dk-sagen er det betænkeligt, at Ulrich Gulløv ikke straks takker ja til tilbuddet om at få dækket sagsomkostningerne. Man kan ikke pive over afgørelserne, hvis man ikke er klar til at kæmpe en kamp for det modsatte.

  Klagenævnet har med al tydelighed vist, at de skal stoppes med hård mod hårdt.

  Kan man ikke boykotte Orango? Selvfølgelig. De kendte udmærket omstændighederne, før de indgav klage.

 24. Felix E. Drud

  November 23, 2009 at 1:31 pm

  czar: Det var på ingen måde et angreb mod dig. Det var mere rettet mod de mange spydige kommentarer. Som du også selv antyder, så er det ikke en kamp mod firmaet Orango, men mere mod de lovgivende og dømmende magter.

 25. czar

  November 23, 2009 at 1:50 pm

  @felix: bare rolig, det blev heller ikke forstået som et angreb, men bare en uddybning :)

 26. Michael Mortensen

  November 23, 2009 at 11:09 pm

  @Felix: Firmaet, Orango.nu, kan da på ingen måde holdes uden for debatten; jeg er enig i, at loven er helt ud i skoven, men Kasper fra Orango har handlet uetisk og uærligt; 500 DKK for et domæne, og ved afslag, BANG – sagen ender i retten.

  På de 9 år alene må man formode at anklaget har brugt betydeligt mere end 500 DKK på domænet (årligt tilbagevendende gebyr, som der dog i nyere tid er sat ned til 45 DKR, men var tidl. højere, hosting, strøm m.m., FORUDEN den værdi der ikke kan måles i penge), som Kasper syntes er en flot pris. Denne person giver mig helt seriøs kvalme! Hans arrogance overfor tiltalte overgås kun af myndighedernes inkompetence i denne sag.

  Orango.nu (og hvad de ellers kommer til at hede i fremtiden) vil for tid og evighed være i bad standing hos undertegnede, og samtlige mennesker i mit netværk vil blive advaret mod dem som virksomhed!

 27. Kasper

  November 24, 2009 at 4:29 am

  Peter, der er mere på vej. I sommer – før disse (eof og orango) – blev til kendte sager, sad jeg og skrev replik og duplik til Klagenævnet i en sag, hvor en gut vil tage mit domæne fra mig.
  Har dog gjort væsentligt mere ud af besvarelserne, men netop fremkomsten af disse sager sidenhen har bestyrket min mistro til systemet, og formindsket håbet om at kunne beholde det domæne jeg registrerede i god tro i 1998!

  Så hold godt fast og spænd bælterne, for der må være mange sager på vej – mon ikke begrebet “domænepirat” har fået en ekstra drejning: Nu kan man sgisme osse kapre andres!

 28. Jakob Olsen

  November 24, 2009 at 8:37 am

  Det er i grunden også ret absurd, at orango selv, via deres “tilbud” til Peter, har indikeret at domænet kun er 500 kroner værd for dem.
  Det kunne nævnet godt have hæftet sig lidt mere ved. Alene det at Peter har haft sin email på domænet i 9 år gør, at domænet er meget mere end 500 kroner værd for ham.
  Ud fra deres “hvem er det mest værd for”-politik burde de så have ladet ham beholde det.

 29. Lasse

  November 27, 2009 at 7:58 am

  Synes formalia er lidt vigtige, så jeg vil godt sætte noget på plads.
  Det er Folketinget som vedtager landets love. I lovforslaget, den senere behandling og i betænkningen, giver ministeren/flertallet instruktioner i, hvordan loven skal udmøntes/fortolkes.
  I bemærkningerne til lovforslagets § 12 fremgår tydeligt, at nævnet ved tvister skal vurdere, hvem der kan have størst nytte af domænet. Det fremgår endog meget tydeligt, at anvendelse af et domæne til et website, der skal sætte kunder/interesserede i stand til at “finde” registranten på nettet er en vigtigere brug end at bruge domænet til e-mail.
  Det ministeren skriver er, at på nettet “kender den besøgende og modtageren ikke hinanden” men det gør de, ved email-korrespondance”.
  For god ordens skyld: Dette er IKKE mine ord – det er ministerens/ministeriets.
  Men for at være lidt fræk: Hvor var indsigelserne, dengang forslaget blev behandlet i Folketinget ?
  Anyway – et nævn SKAL administrere i overensstemmelse med Folketingets entydige bemærkninger. Det tilkommer så domstolene at “udvikle” fortolkningen og lægge forudsætninger ind i disse.
  Sagt med lidt andre ord: Det vil være domstolene, som eventuelt kan bløde Folketingets rigide opfattelse af, at primær brug af domæner til sites altid er vigtigere end brug af domæner til e-mails.
  Sagt konkret: Kritikken af Klagenævnet er ikke berettiget! Kritikken skal rettes mod loven og så skal der måske laves lidt selvransagelse i form af at overveje, hvordan vi alle bliver bedre til at kommentere lovforslag på området, når de fremsættes.
  Vh
  Lasse

 30. Jakob Olsen

  November 27, 2009 at 2:48 pm

  på nettet kender den besøgende og modtageren ikke hinanden men det gør de, ved email-korrespondance

  hehe…. Ja det er jo almindelig kendt at alle emails bliver sendt mellem personer/firmaer der kender hinanden. Man får jo aldrig emails fra folk man ikke kender :-P

 31. The .dk zone and complaints – Søren Bjerregaard Vrist

  November 29, 2009 at 4:14 pm

  […] Peter Larsen er meget lidt tilfreds med sagen og poster harmdirrende på sin blog og turen starter. Herfra går det via twitter og comon: […]

 32. Hans

  November 30, 2009 at 3:51 pm

  Lasse:
  […]Men for at være lidt fræk: Hvor var indsigelserne, dengang
  forslaget blev behandlet i Folketinget ?[…]

  Du har helt ret, man skal gøre indsigelse når man opdager at vi er på vej i uføre.

  Loven som der bliver dømt efter er:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29237#P12
  § 12. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

  http://www.domaeneklager.dk/uploads/2009-0099orango.dk
  Nævnet siger side 9: Det var for PeterV “kendeligt” at domænet havde større værdi for orango.nu, end for ham selv, og derfor har han overtrådt §12 stk 1. Jeg mener ikke det var “kendeligt” for PeterV, så jeg ville ikke have kommet med den afgørelse.

 33. Hans

  November 30, 2009 at 3:53 pm

  Jeg fik ikke tilføjet: Det er ret svært at se ud fra §12 stk. 1 at nogle dommer senere vælger at bruge loven på den måde.

 34. AH2005

  November 30, 2009 at 8:38 pm

  På Orango.nu’s site under INFO søges der en sælger under linket “JOB”. Det er bemærkelsesværdigt at se hvad de kræver af deres nye sælger:
  —————–
  Personlige kompetencer
  Du kendetegnes ved:

  At være
  At være
  At udvise respekt
  At ville og kunne forstå andre mennesker og deres behov
  At være fair
  —————–
  Det er da ikke noget de selv kan leve op til.

  —————–
  At du er opfindsom og kreativ
  At du er stædig
  —————–
  At have pletfri

  Nåehh ja, I kan jo selv ligeså godt læse det selv:

  http://www.orango.nu/nyt-job-i-orango-salgskonsulent.html

 35. Lasse

  December 2, 2009 at 11:58 am

  @Hans
  For at blive i den teknokratiske terminologi, så vil jeg lige citere fra bemærkningerne:

  Kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder derfor både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af internet-domænenavne. … De forhold, der indgår i god skik-vurderingen, kan ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at internet-domænenavnet er registreret.

  Se særligt det sidste punktum. Det der står på dansk er, at man kan godt have “god skik” på registreringstidspunktet, men senere kan det være “ikke god skik” at ville beholde domænet.

 36. E.S

  December 10, 2009 at 9:40 am

  Har selv fået frataget et domæne af tribunalet i Anklagenævnet for Domænenavne.
  Materialet i deres afgørelser, som de udlægger på internettet afviger i sådan grad, at man ikke kan være i tvivl om partiskhed. De fremlægger enddog materialet, så det fremstår manipuleret til fordel for dem selv og den part, som de valgte side til. For at kunne se det, er man nød til at ha den indklagedes svarskema til sammenligning. Hertil kommer så de sadiske udfald som tribunalets medlemmer ofte fremkommer med i deres afgørelser. De beskylder ofte indklagede for at være chikanøse og illoyale. Er det rimelig enddog at offentliggøre sådanne beskyldninger. Sadisme betyder vold af åndelig eller fysisk art mod et menneske eller mod et dyr. Disse Professorer og Højesteretsdommere er sadister. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få dem fjernet.
  På et eller andet tidspunkt håber jeg, at regeringen indser, at sålænge man bagger op omkring dette tribunal, udøver man statsdrevet terror mod befolkningen.
  Man kan også registrere tydelige tegn på at
  tribunalets medlemmer udøver diskriminativ adfærd. Når domænesagen præsenteres af indklagede via en advokat, så udebliver de svinske beskyldninger mod den indklagede.
  Også når indklagede er prominente personer udbliver svinske beskyldninger For eksempel; ingen kaldte Lars Løkke for chikanøs og illoyal overfor den anden Løkke.
  Dette tribunals udøvere er en skændsel for et demokrati. Det må være en remanisens fra middelalderen, at staten tillader Professorer og Højesteretsdommere offentlig at udråbe retskafne folk for at være chikanøse, illoyale og mere.
  Og til Lasse: Jeg tror ikke folketingets medlemmer har regnet med at deres lov ville
  udmønte sig på denne måde.

 37. Martin Reinert

  December 20, 2009 at 12:48 pm

  Jeg græmmes over den afgørelse, og følte helt bogstaveligt at min mave knyttede sig sammen, da jeg hørte det. Mit inderste er blevet rystet af retsstaten, som har misforstået situationen hos os webentusiaster, der køber et navn fordi det lyder godt eller vi bruger det til email alene, eller påtænker at udvikle det, eller bruger det til nogle sider med Google ads. Jeg håber afgørelsen kan omstødes, fordi ellers betyder ejendomsretten ingenting mere.’

  Min retsfølelse er krænket på det groveste! Jeg troede ikke det skulle ske i Danmark. Jeg kunne godt forstå det hvis det var sket i et uland hvor korruption og bestikkelse er normen.

  Er der et sted man kan protestere i flok imod denne afgørelse?

  Jeg synes også at det er mærkeligt at man ser bort fra det faktum, at næsten alt er til salg bare prisen er høj nok.

  Jeg har mit efternavn som domæne, og har ikke tænkt mig at sælge det, men hvis Reinert pølsefabrikken i Tyskland opretter firma i Danmark og ønsker at købe mit domæne for 10 millioner så kan jeg nok sælge det, og leve med et andet domæne resten af mit liv. Det betyder ikke at jeg har købt domænet med videresalg for øje.
  Det er i hvert fald at fordreje sandheden til løgn, og det er hvad der er sket med orango domænet også.

  Internationalt ser man domæner som et commodity (en råvare), som kan sælges, lejes og byttes. Hvorfor er man blid for det her i landet?
  Hvordan kan en forhandling nu foregå med danske domæner? Jeg græmmes totalt!
  Selv virksomheder kan jo sælge firmanavne til andre firmaer!

  Jeg ønsker at protestere. Hvor kan jeg og alle andre interesserede i retfærdighed gøre det?

 38. Kemal Köse

  January 9, 2010 at 4:44 am

  Dette er noget pis af helveds til… Vi burde boykotte!!

 39. Peter Czar Larsen» Blog Archive » Offentligt møde om domæneskik, København, 12. Januar..

  January 10, 2010 at 7:03 pm

  […] Klart højere rank for domæner som er ejet historisk af personer eller firma’er, feks Orango.dk sagen, kontra nyregistret […]

Comments are closed.