misbrug af magt/beføjelser?

Engang imellem får man en af de der emails, hvor man undre sig over HVORFOR personen trykkede “send”

Jeg tror efterhånden jeg har set det hele, men nej, i dag kom der en mail der for mig beviser at vi måske nok efterhånden har et politi der kan håndtere diverse former for it sager, men der er vist også, minimum en, der nok burde følge regler bare LIDT mere..

teksten er anonymiseret i en grad som jeg fandt det nødvendigt.. jeg har tilladt mig at fremhæve den del af teksten som fik mig til at hæve øjenbrynene.

Efter teksten er der nogle spørgsmål som du som læser gerne må besvare til mig…

From:     JXXXXX@politi.dk
Subject:     Anmodning om nedlukning af domæne med fornærmeligt/strafbart forhold
Date:     October 28, 2009 9:22:01 PM GMT+09:00
To:     support@gratisdns.dk

Til Peter Larsen

Efter aftale med din support-tjeneste fremsender jeg hermed en diskret skriftlig henvendelse til dig med en anmodning om lukning af domænet <domæne>.dk registreret til YYYYY YYYYYYY, bruger-id. XX1234-DK.

I første omgang er min diskrete henvendelse til dig en henvendelse som jeg foretager som privatperson.

Jeg kan imidlertid oplyse, at jeg er konstitueret politiassessor i Københavns Politi, advokatur personfarlig kriminalitet. Samtidig er jeg medhjælper i Østre Landsret for Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn. I ZZZZZZZZ måned 2009 havde jeg en anke-straffesag mod YYYYYY YYYYYYY, hvor han fik skærpet sin straf i forhold til afgørelsen i byretten. Under sagen forklarede et vidne fra WWWWWWWW, at hun havde fået oprettet en hadehjemmeside mod sig af YYYYY YYYYYYYY, hvilket havde påvirket hende meget.

Jeg påtalte dette overfor YYYYYY YYYYYYY, og nævnte at hjemmesidens daværende indhold lå lige på grænsen til vidnetrusler. Han blev meget vred over dette og oplyste, at han formentlig også kunne finde på at skrive noget grimt om mig, hvilket jeg frarådede ham.

Jeg har efterfølgende konstateret, at han har korrigeret i teksten vedr. WWWWWWWW, samt oprettet en hadeside mod mig på domænet.

Han har hentet mit billede uden samtykke fra en privathjemmeside jeg på daværende tidspunkt havde og han har søgt personlige oplysninger om mig.

Indholdet mod mig er utvivlsomt en overtrædelse af straffelovens § 121 omkring fornærmelige udtalelser mod en embedsmand i funktion.

Henset til at straffen for dette i 1. gangs tilfælde ligger på en bøde på 1..500 kr., valgte jeg i første omgang at tie det ihjel, for ikke at give YYYYY YYYYYYY for meget opmærksomhed.

Søger man mit navn på Google er hjemmesiden det første som dukker op + der ligger flere yderligere links.

Jeg har nu efterhånden fået så mange private og arbejdsrelaterede henvendelser omkring hvorvidt jeg har set hadesiden, at jeg nu er nået til det punkt, at jeg ikke længere vil acceptere det.

Derfor vil jeg venligst anmode Dem om en lukke domænet, idet Larsen Data vel ikke kan acceptere indholdet af disse sider ?

Jeg håber på Deres forståelse for min henvendelse og at De er villig til at hjælpe mig – i modsat fald vil jeg bede Datatilsynet og/eller Nordsjællands Politi gå ind i sagen.

Jeg skal endvidere bede Dem bekræfte at have modtaget denne e-mail.

Afslutningsvis skal jeg venligst bede Dem om ikke at videresende min e-mail til YYYYY YYYYYY hvilket formentlig blot vil gøre ham endnu mere interesseret i at chikanere mig.

Såfremt de vil drøfte noget med mig kan jeg træffes på min tj.mobil 7258XXXX

På forhånd tak

Mvh. XXXXXX XXXXXXX

— – — –

Spørgsmål:

1) Kan man lave en personlig henvendelse fra sin arbejds email adresse når man sender fra politi.dk, ang noget som anføres som “embedsmand i funktion”, men som er en privat henvendelse?

2) Burde en jurist ikke vide mere om hvordan man laver henvendelser til virksomheder?

3) Burde en jurist ikke vide at datatilsynet nok IKKE er det sted man skal henvende sig, da det jo ikke drejer sig om oplysninger som larsen data opbevare og indsamler?

4) Burde en jurist ikke bare lade være med at sende noget så snothamrende dumt, og så bare fedte ned til skranken og smide den anmeldelse, og få lavet den fogedretsdom med lukning af siden IMOD INDEHAVEREN (webdane sagen taget i mente, så skal henvendelsen rettes til INDEHAVEREN AF SIDEN)?

5) Rager det mig hvad der er på en hjemmeside, hvor indholdet i øvrigt ligger langt udenfor mit netværk?

6) Hvor er den vedlagte fogedretsdom, med påbud om nedtagelse af siden?

7) Hvorfor tror politiet at de bare kan knipse med fingrene for at lukke sider, sådan virker den ikke her, her bestemmer hverken pøblen eller folk med store hatte. Her følger vi domstolens påbud om lukning af sider, og hvis vores ven vil have lukket en side, så må han gå den tunge gang ned til fogedretten og få lukket siden… nåh.. det var vist ikke et spørgsmål.

Det er da ligegodt satans hvad man skal ligge øjne til i sin indbakke!

 1. Jacob Nørgaard

  October 28, 2009 at 7:50 pm

  Det er absolut ikke den korrekte måde at håndtere sagen på. Jeg ville indgive en klage over vedkommende, hvis jeg var dig. Det er den eneste måde at komme den slags til livs på.

 2. Matt

  October 28, 2009 at 11:49 pm

  Just as well the guy/girl did not simply call the hell’s angels. North Sjælland police are probably push overs…

 3. Ken Poulsen (QpoX)

  October 29, 2009 at 2:40 am

  Overtræder YYYY straffelovens §121 så er der jo ingen problem for XXXX at bruge retplejelovens §755 stk. 1 eller 2? hvis han alså kan bestemme sig.

 4. Michael Arnø

  October 29, 2009 at 9:41 am

  Og faktisk gør den ihærdige politiassessor sig muligvis i egne strafbare forhold, da han muligvis misbruger sin tjenestemandsstilling og informationer han har indhentet via denne.

  Men for at forsøge at svare på dine spørgsmål:

  1 – måden mailen er skrevet på kan man på ingen måde opfatte hans henvendelse som skrevet af en privat person – han identificerer sig jo som politiassessor.

  2 – jurister ved begrænset om virkeligheden :)

  3 – se 2 :)

  4 – se 2 igen :)

  5 – enig

  6 – vedhæftning er svært – især af materiale man muligvis ikke har adgang til og måske ikke må offentliggøre.

  7 – :)

 5. jchillerup

  November 2, 2009 at 4:42 pm

  … alligevel kan man da godt lidt høfligt svare på mailen og forklare at det desværre ikke fungerer på den måde. Han er tydeligvis fortørnet over hjemmesiden, og har en begrænset indsigt i hvordan internettet/DNS/webhoteller/injuriesager fungerer. Det er sandsynligvis også en hjemmeside der kan begæres lukket hvis man går rettens vej, så det kunne man begynde med at fortælle ham.

  Eller er jeg bare blåøjet?

 6. UWEMANN

  November 19, 2009 at 12:29 am

  Det pudsige er, hvordan folk, i lige netop de her sager, tror sig kloge, men i virkeligheden ikke aner en dyt. (Ja, jeg generaliserer, men det kan jeg med sindsro tillade mig med min baggrund hos Peters supportafdeling in mente… :))

  Jeg har også arbejdet med mobiltelefonsupport, og aldrig er jeg blevet mødt af følgende henvendelse: “Hej, der er nogen som bliver ved med at ringe til mig, og kalder mig svin. Jeg kan se at telefonnummeret vedkommende ringer fra er 12345678, kan du ikke lige lukke det, for det er pænt irriterende…”

  Sammenligningen er umiddelbar.

 7. Esben Rasmussen

  November 25, 2009 at 3:51 pm

  Man får pludselig fornemmelsen af at den pågældende politiassessor godt ved at det bliver en laaaaang sag at få den igennem retsystemet og forsøger at gå egne veje. Påfaldende…

Comments are closed.